Woźniak Wojciech

Funkcja: 
Członek zarządu
Woźniak Wojciech

Członek Zarządu od 2016 roku. Pomocnik administratora strony internetowej OSP. 

Druh Wojciech. Były zawodnik młodzieżowej drużyny pożarniczej, w póżniejszych latach brał udział w zawodach sportowo pożarniczych w formule CTiF.  Strażak ratownik od 2012 roku. Trener młodzieżowej drużyny pożarniczej. Obecnie członek zarządu i pocztu sztandarowego, administrator strony internetowej,    strażak ratownik, dowódca.

Odznaczony odznaką wzorowego strażaka.