Sprzęt

Strona Główna / Sprzęt

Nasza jednostka ma do dyspozycji dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, jeden lekki operacyjny oraz łódz do ratownictwa wodnego .

wybierz dane auto a dowiesz się więcej