Dera Patryk

Funkcja: 
Kronikarz

Kronikarz oraz administrator strony OSP Stare Kurowo.

Druh Patryk. Były zawodnik młodzieżowej drużyny pożarniczej, w póżniejszych latach brał udział w zawodach sportowo pożarniczych w formule CTiF, aż do dnia dzisiejszego przodownik roty pierwszej.  Strażak ratownik od 2012 roku. Obecnie członek pocztu sztandarowego, zarządu jako kronikarz,prowadzi fotoalbum jednostki, administrator strony internetowej, strażak ratownik, dowódca, kierowca od 2016 roku . 

 Odznaczony odznaką Wzorowego Strażaka oraz Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.