Woźniak Wojciech

Strona Główna / Druhowie / Druhowie czynni / Woźniak Wojciech
Woźniak Wojciech
  • Szkolenie podstawowe - 2012r
  • Kwalifikowana pierwsza pomoc - 2016r
  • Szkolenie z ratownictwa technicznego 
  • Szkolenie dowódców OSP - 2015

Druh Wojciech. Były zawodnik młodzieżowej drużyny pożarniczej, w póżniejszych latach brał udział w zawodach sportowo pożarniczych w formule CTiF.  Strażak ratownik od 2012 roku. Trener młodzieżowej drużyny pożarniczej. Obecnie członek zarządu i pocztu sztandarowego, administrator strony internetowej, strażak ratownik, dowódca.

Odznaczony odznaką wzorowego strażaka i Brązowym medalem za zasługi dla Pożarnictwa.