Wolski Michał

Michał Wolski
  • funkcjonariusz PSP
  • Kwalifikowana pierwsza pomoc -tak
  • szkolenie LPR
  • Szkolenie z ratownictwa technicznego -tak
  • kierowanie ruchem drogowym - tak
  • Operator podestów ruchomych 
  • Uprawnienia do napełniania zbiornikow przenośnych

Michał Wolski- Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich . Od 2013 roku strażak w OSP Stare Kurowo. Obecnie jako strażak ratownik i dowódca zastępu . Zawodnik drużyny sportowo pożarniczej (pomocnik przodownika roty pierwszej).