Sawicki Roman

Roman Sawicki
  • Szkolenie podstawowe - 2006
  • Szkolenie z ratownictwa technicznego - 2012
  • Szkolenie dowódców OSP - 2012
  • Szkolenie naczelników OSP - 2013