Udział w projekcie „Mały strażak”

Strona Główna / Aktualności / Udział w projekcie „Mały strażak”

     

   

      Kolejny udział w projekcie „Mały Strażak”. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 20100,00zł. Został sfinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Gorze, w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w kwocie 15000,00zł. Nasz wkład własny wyniósł 5100,00zł. 

Dzięki tej dotacji dostaliśmy szansę zakupu: 

  •  Hełmy strażackie 6szt.
  •  Rękawice strażackie 7 par.
  •  Detektor prądu przemiennego. 
  •  Mostki przejazdowe 4szt.
  •  Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki Air bag.
  •  Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdu.
  •  Parawan ochronny. 

 Dziękujemy Bardzo ;)