Mały Strażak 2023

Strona Główna / Aktualności / Mały Strażak 2023
    Na złożony wniosek przez przedstawicieli zarządu Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kurowie otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź o dofinansowaniu naszej jednostki przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).
Otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku na pełną kwotę dofinansowania które wynosi 18 000zł, co też stanowi 90% pełnej kwoty, zaś pozostała część czyli 2000zł to środki własne jednostki.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej