Ćwiczenia " LAS 2024"

Strona Główna / Aktualności / Ćwiczenia " LAS 2024"

W dniu 17 kwietnia 2024 r. na obszarze Nadleśnictwa Głusko odbyły się ćwiczenia Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO). Celem było sprawdzenie gotowości i umiejętności Kompanii Gaśniczej "Strzelce Krajeńskie", która stanowi ważny element część Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczo- gaśniczych w warunkach rzeczywistego pożaru lasu oraz usprawnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Przed samymi ćwiczeniami dokonano szczegółowego podziału zadań, przygotowując także pozoracje, które sprawiły, że sytuacje były jak najbardziej realistyczne. W trakcie ćwiczeń skupiono się na różnych aspektach działań ratowniczych, w tym mobilności, zdolności operacyjnej oraz skutecznym kierowaniu pododdziałami. Realizując założone cele, jednym z głównych zadań było ugaszenie palącego się lasu poprzez podanie maksymalnej liczby prądów gaśniczych.